Hanteringsteknik och automation

ZOLLERN erbjuder en rad skräddarsydda automatiseringslösningar – från enskilda linjärmoduler och robotaxlar till nyckelfärdiga system.

Standardiserad linjärteknik för nyttolaster på 1 till 5 000 kg gör det möjligt att utföra komplexa rörelseprocesser på ett kostnadseffektivt och högtekniskt sätt.

Dynamiska och högbelastbara system kan antingen levereras i enskilda moduler för egen konstruktion eller i nyckelfärdiga system i olika utbyggnadsnivåer.

ZOLLERN erbjuder sina kunder:

Direct contact

send Email

Tel.: +49 (0) 7586/959-0
Fax: +49 (0) 7586/959-82620