Precisionsgjutning

Formar världen.

ZOLLERN började med precisionsgjutning för mer än 60 år sedan. Precisionsgjutning kräver noggrannhet och precision och får allt större betydelse av ekonomiska skäl. Metoden används för att framställa allt större gjutgods och.

för att precisionsgjuta svårsmälta superlegeringar. Tack vare de ekonomiska fördelarna används precisionsgjutning i allt högre utsträckning. Precisionsgjutningen är överlägsen andra gjutningsmetoder när det gäller att skapa specifika former. Genom precisionsgjutning möjliggörs ofta tekniska lösningar, som inte kan åstadkommas på andra sätt och framför allt inte lika kostnadseffektivt.

Precisionsgjutningen kännetecknas av

  • nästan obegränsad frihet att forma gjutgodset
  • nästa obegränsad valfrihet vad gäller material
  • hög måttnoggrannhet eftersom man inte riskerar avvikelser vid formdelning
  • möjlighet till komplext formade innerkonturer tack vare keramiska kärnor
  • liten tillsats av material på ytor som ska bearbetas
  • hög ytkvalitet

Produktsortiment

I första hand används precisiongjutning för små styckvikter, mellan 1 g och 10 kg, men tyngre styckvikter upp till 150 kg är också möjliga.

ZOLLERN erbjuder precisionsgjutningsprodukter tillverkade av stål-, aluminium- och superlegeringar med nickel-kobolt.

Precisionsgjutning - stållegeringar
Precisionsgjutning - aluminium