ZOLLERN precisionsgjutning inom maskinbyggnad, medicinteknik och industri

Inom high-performance maskinbyggnad klarar precisionsgjutna delar av extra höga dynamiska belastningar. Materialmångfalden och designfriheten inom precisionsgjutning uppskattas också inom medicintekniken, exempelvis görs här knäimplantat av koboltbaserade legeringar. Som turbinskovlar i gasturbiner blir dessutom värmebeständigheten för de använda materialen mycket viktigt.


Användningar
Energi: industriell gasturbin; pumphus; elektronikhus, styrskovlar;
Medicinteknik: implantat; instrument
Maskinbyggnad: hölje, hållare; ventiler; armaturer; matarskruvar; kedjelänkar; fläkthjul
Mätteknik

Material, viktspektrum
Fler än 500 material, även enligt kundens specifikation.
Öppet gjutna legeringar upp till 180 kg smältvikt; vakuumlegeringar upp till 120 kg smältvikt och en komponentstorlek upp till (hxØ) 750mm x 600mm.

ZOLLERN teknologier
Öppen gjutning
Lågtrycksgjutning
VIM - vakuumgjutning Penny/VIM - vakuumgjutning

News