Vi samarbetar bara med de bästa.

Välkommen till leverantörsportalen!

Vårt arbete fokuserar på våra kunder och deras krav på utmärkt kvalitet, leveranssäkerhet och låga kostnader.
Våra leverantörer är självfallet viktiga medspelare för att vi ska kunna uppfylla de krav som marknaden ställer.
Inköpen görs därför med det ambitiösa målet att främja våra bästa leverantörer, men att samtidigt uppnå årliga kostnadsbesparingar.
Vi är alltid öppna för nya affärspartners och kan, beroende på totalkostnad, snabb fatta beslut om nya koncept för produkt- och processförbättringar samt om förslag på tekniska innovationer.
Om du vill delta i denna process är du välkommen att ansöka online som leverantör.

Access

Welcome to the ZOLLERN supplier platform.

registered suppliers

apply as new supplier