Industriella glidlager

När hög belastning kräver precision

Industriella lager som cylindriska radialglidlager, eller fleryteslager eller tippsegmentlager, har en lång tradition hos ZOLLERN. Vi har tillverkat fleryteslager sedan 50-talet.
På 70-talet utvecklade ZOLLERN de första tippsegmentlagren. Vi hör dessutom till en av de ledande tillverkarna av kapslade glidlager.

Med vår breda erfarenhet och våra djupa kunskaper för vi denna framgångsrika tradition vidare med innovativa glidlager och professionell kundsupport.

De viktigaste produktgrupperna inom industrilager är:

Tjockväggiga glidlager
Tippsegmentlager
Kapslade glidlager

De specialkonstruerade hydrodynamiska och hydrostatiska glidlagren kräver en egen maskinpark som ZOLLERN kontinuerligt anpassar efter produktspecifikationerna.

Verksamheten är miljöanpassad tack vare en unik återvinningsanläggning för metall med efterföljande kvalitetskontroll.

Ladda ned

Broschyr