Kapslade glidlager

ZOLLERN kapslade glidlager är högpresterande glidlager som är konstruerade enligt DIN 31690, 31693 och 31694 för ett brett användningsområde (elmaskiner, fläktar, turbiner och testanordningar). De olika lagertyperna har konstruerats enligt en modulprincip, vilket gör att de kan kombineras efter behov. De kapslade glidlagren är lätta att montera eftersom placeringen av skruvar och pluggar utesluter misstag under monteringen.

De kapslade glidlagren från ZOLLERN marknadsförs under beteckningen Z-lager. De olika typerna av Z-lager är:

  • stålager
  • flänslager och
  • mittenflänslager

Beside this standard Z-bearings ZOLLERN offers the ZT-line for hight thrust loads up to 2.500 kN or special design bearings.

Lagerhus
De flänsförsedda Z-lagerhusen tillverkas av segjärn GGG 40 och garanterar optimal värmeavledning. Lagerskålsstöden är klotformade så att krafterna som uppkommer leds in jämnt i kapslingens underdel. På så sätt klarar de hög belastning. På båda sidor sitter anslutningsgängor för övervakning av temperatur och oljenivå samt för ut- och inlopp för olja. Vid behov kan oljekylare och vibrationsmätare enkelt eftermonteras.

Lagerskålar
Lagerskålarna sitter i en sfärisk yta i lagerhuset och tillverkas av en stålkropp med vitmetall med hög tennhalt. Denna konstruktion är enkel att montera och har lång livslängd. I de flesta fall används lagerskålar med cylinderformade hål och lös smörjring. Alternativt kan en extra oljekylare sättas i oljetråget eller anslutas till ett oljecirkulationssystem. Beroende på den axiella belastningen går det att välja lagerskålar utan axiell del, lagerskålar med jämn anlöpningsyta för lägre axialkrafter som inte uppstår kontinuerligt samt skålar med inarbetade kilytor för medelhög axiell belastning. För väldigt höga axialkrafter används lagerskålar med runda axiella tippsegment.

Oljeförsörjning
Smörjningen sker genom en lös smörjring. Dessutom kan lagret anslutas till en cirkulerande oljesmörjning. Den cirkulerande smörjningen tar i sådana fall över nödsmörjningen för att förhindra skador om ett fel skulle inträffa i oljesystemet. Z-lager med lös smörjring kan även användas på fartyg.

Axeltätningar
Tätningarna väljs ut beroende på driftsförhållandena resp. föreskriven kapslingsklass. Som standard används den flytande labyrinttätningen (IP 44) av högvärmebeständig, fiberförstärkt plast. Lager med ett högt oljeflöde förses med justerbara kammartätningar (IP44). Båda typer av tätningar kan – i en mycket dammig eller fuktig miljö eller om roterande delar är monterade nära lagret – utrustas med extra kammartätningar (IP 55) eller labyrintringar (IP 54) genom enkel förskruvning. Specialtätningar med högre kapslingsklass eller spärrlufttätningar etc. kan levereras efter önskemål. Ett ändlock kan användas om axeln slutar inuti lagret.

Elektrisk isolering
För att undvika läckström levereras Z-lagren även i isolerat utförande. I detta fall är det sfäriska lagerskålsfästet belagt med ett slitstarkt och temperaturbeständigt plastmaterial.

Oljeval
I normalfall kan konventionella mineraloljor med låg skumningsbenägenhet och bra åldersbeständighet användas. Viskositetsklassen för den specifika användningen bestäms utifrån datorberäkningar under offertstadiet.

Övervakning av lagertemperatur
För övervakning av lagertemperatur kan termometrar av olika slag användas. Vilken som bör användas beror på visningstypen (direktvisning, central visning och övervakning eller koppling till en inspelningsenhet). Det går också att montera två separata temperaturgivare som är oberoende av varandra.