Motorlager

När stora krafter måste styras

ZOLLERNs tillverkningsprocesser är anpassade till de specifika förhållandena för glidlager i stora dieselmotorer. Exempel på detta är överhängsmätning eller finborrningsteknik för stora lager. ZOLLERNs galvaniska ytbehandlingsprocess är världsledande inom sektorn för stora dieselmotorer.

De viktigaste produktgrupperna för motorlager är:

Glidlagerhalvor
Bussningar
Glidlager för turboladdare

Personalen inom forskning, utveckling, produktion och kvalitetsstyrning har årtionden av erfarenhet inom glidlagerteknik för motorkonstruktion och allmän maskinkonstruktion.

Kundservicen på ZOLLERN BHW står alltid till din tjänst — vare sig det gäller att granska och utvärdera ett glidlager eller endast att ge sakkunnig information om glidlagerteknik eller tribologi. Provningstekniken hos ZOLLERN BHW är unik. Tack vare det så kallade tvåpulskonceptet i kombination med höga belastningsfrekvenser kan långa drifttider återges i korttidstester ("screening").

Genom en unik återvinningsanläggning för metall med efterföljande kvalitetskontroll tar ZOLLERN även hänsyn till miljön.

Teknisk information

Kompositmaterial i flera skikt

En blandning av olika material med specifika egenskaper gör att glidlagren bättre står emot höga statiska och dynamiska belastningar Läs mer