Källan till innovativa metallprodukter

Produkter och lösningar för ett brett utbud av olika industritillämpningar

ZOLLERN är specialister på metallprodukter inom användningsområdena kraftgenerering, kraftöverföring och lagerteknik.

Produkterna från ZOLLERN-koncernen tillverkas med processteknik och kan användas inom en mängd olika branscher. Detta gäller främst produkter som tillverkas genom gjutning, smide, dragning eller valsning.

Dessutom utvecklar och tillverkar ZOLLERN egna produkter som är skräddarsydda för konkreta användningsområden och specifika branscher.

Nyckelbranscherna för ZOLLERN-koncernens produkter är: