Lösningar för byggnadsindustrin.

Grävmaskiner, kranar och specialfordon

De vinschar som tillverkas av ZOLLERN är högteknologiska produkter, som med inbyggd växel i en kompakt design klarar av enorma belastningar. De används som lyftvinschar på bygg- och mobilkranar eller som frifallsvinschar på specialfordon, t.ex. vid armering av byggfundament.

Växlarna från ZOLLERN används som drivväxlar för fordonets framåtdrivning, och som vridväxel vid stationära arbetsområden.

Specialväxlar används i exempelvis bandgrävare till kolbrytning eller tunnelborrmaskiner.

ZOLLERN är också en specialist på högprecisa kolvstänger som används i hydraulcylindrarna i konstruktionsmaskiner.

Products

ZOLLERN supplies a wide range of products to the construction industry. Included here are: 

Winches
Hoist winches
Free fall winches

Gearboxes
Slewing gears
Drive gears
Special gears

Others
Piston rods
Profiles for kellybars