Lösningar för sjöfarts-, hamn- och offshoreindustrin.

Höga krav kräver ZOLLERN-produkter

Den världsomfattande industrialiseringen och den ekonomiska globaliseringen leder till ständigt växande handelsvolymer och därigenom till fler godstransporter till sjöss. ZOLLERN är med sitt produktutbud välrepresenterade inom sjöfartsindustrin.

När det gäller fartygsmotorer är ZOLLERN specialiserade på havsvattenresistent gjutgods, som propellerblad och -nav samt pump- och ventilhus. Men företaget är också en etablerad leverantör av de glidlager som används som vevaxel- och vevstakslager i fartygsmotorer.

ZOLLERN är dessutom specialister och en av världens ledande leverantörer av vridväxlar och vinschar, som används i fartygs- och hamnkranar. ZOLLERN-vinscharna kännetecknas av kompakt design med inbyggd, innanpåliggande planetväxel. Vinscharna tillåter exempelvis, som de enda i världen, användning av fartygskranar med lyftkapacitet på 1 000 ton på specialfartyg.

Räddningsvinschar kompletterar sortimentet för sjöfartsindustrin.

 

 

Products

ZOLLERN offers a wide range of products for the naval industry. Amongst them are for:

Vessels
Propeller blades
Propeller hubs
Spinner
Slewing gears
Winches
Motor bearings

Submarines
Valves
Special parts

Harbour cranes
Slewing gears
Winches

Offshore plattforms
Propeller parts
Winches