Lösningar för flyg- och rymdindustrin

Ultralätta och höghållfasta metallkomponenter

Flyg- och rymdindustrin är ledande inom innovation, men stävar också efter absolut pålitlighet. De ställer därför väldigt höga krav på sina leverantörer och på de material som används. Att ta fram material som är tillräckligt hållfasta, värmebeständiga och lättviktiga kräver hög ingenjörskonst!

Som metall- och gjuterispecialist erbjuder ZOLLERN sina kunder inom flyg- och rymdindustrin hög kompetens och stor tillförlitlighet, i synnerhet eftersom precisionsgjutning med dess olika metoder är perfekt lämpad för tillverkning av högkomplexa och viktoptimerade metallprodukter som tål hög belastning.

Med en precisionsgjutningsmetod för aluminium tillverkar ZOLLERN strukturella komponenter, specialkapslingar för elektroniken ombord samt många typer av specialdelar i aluminium för flygplan och helikoptrar. Den speciella Sophia®-processen möjliggör definierade fogstrukturer i aluminium, vilket ger särskilt höga hållfasthetsvärden och tillåter lättviktskonstruktioner.

För flygplansturbiner tillverkar ZOLLERN turbinskolvar och värmeledningsplattor av speciella stållegeringar.

Products

ZOLLERN supplies a specific spectrum of products for the aviation and space travel industry:

Sand casting
Investment casting
Forging & Rolling

Aluminium products
Structural components
Electronics housings
Special parts

Steel alloy products
Turbine blades
Heat conductive plates