Stålprofiler för bygg och entreprenadmaskiner

inom borrteknik

  • i form av profiler för dörrlåsningssystem
  • som kilaxlar
  • som specialprofiler inom ställnings- och fasadbygg eller
  • för lås och beslag

de möjliga användningarna och materialen är nästan oändliga.

ZOLLERN ökar med hjälp av särskilda tillverkningsprocesser styrka, slitagetålighet och slagseghet i kyla för profilerna. Utöver detta skapar anpassade profilformer och särskilda ytbehandlingar mycket goda förutsättningar för efterföljande svetsarbeten. I vilken form och av vilket material profilerna hos ZOLLERN än skapas, de kännetecknas alltid av lång hållbarhet och hög kvalitet.