Stålprofiler för energiteknik

I generatorkonstruktioner fungerar stålprofiler som

  • keybars
  • pressfingrar
  • dovetail bars och
  • I-stag.

I elmotorer används de även som

  • polskoprofiler

och i reningsverk och värmeverk som

  • skrapprofiler

Perfekta ytor och utmärkta mekaniska egenskaper kännetecknar profilerna. De här egenskaperna är förutsättning för funktionssäkerhet och lång hållbarhet vid användningen. För att uppfylla kundernas alla olika krav har ZOLLERN den passande teknologin.

Direct contact

send Email

Tel.: +49 7571 70-380
Fax: +49 7571 70-275