Stålprofiler för fordonskonstruktion

Stålprofiler från ZOLLERN används nästan inom alla områden för fordonskonstruktion – som profiler för

  • insprutningssystem
  • förbindelsekomponenter
  • justeringssystem
  • styrsystem
  • säkerhetssystem
  • inom transmissionsteknik och
  • och pumpteknik exempelvis för vingpumpar.

ZOLLERN stålprofiler utformas individuellt och tillverkas så det passar många olika slags användningssyften. Genom den höga automatiseringsgraden och kvalitetssäkrande åtgärder för hela tillverkningsprocessen kan profilerna reproduceras säkert i serietillverkning också med små toleranser. Det riktade materialvalet och särskilda värmebehandlingar förenklar den spåntagande vidarebearbetningen också vid komplexa geometriska profilformer. Med hjälp av virvelströms- och ultraljudskontroll garanteras trycktätheten för de tillverkade delarna även vid automatstål. Specialisterna hos ZOLLERN klarar av leveranser med kort varsel lika bra som kundspecifika krav på produkten.

Direct contact

send Email

Tel.: +49 7571 70-380
Fax: +49 7571 70-275