Stålprofiler för maskinbyggnad

I verktygsmaskiner, tryckerimaskiner och pumpar används exempelvis ZOLLERN stålprofiler som

  • spännbackar
  • gejdskor
  • klämdelar för frikopplingar
  • kugghjulsprofiler
  • kantprofiler
  • styrskenor
  • griparprofiler
  • klämskenor 
  • roterande kolvar 

Trånga radier, underskärningar och minsta måttoleranser förverkligas dagligen hos ZOLLERN. Kugghjul kan tillverkas i många olika slags kuggningsvarianter. Specialkuggning med asymmetrisk form ger särskilda fördelar. De nödvändiga teknologiska egenskaperna stäms av särskilt efter kunden användning. Tack vare tillverkningen nära den slutliga konturen kan man ofta låta bli den avslutande spånavskiljande processen. Det ger korta genomgångstider från profil till produkt som kan byggas in.

Direct contact

send Email

Tel.: +49 7571 70-380
Fax: +49 7571 70-275