Stålprofiler för återvinnings- och sönderdelningsindustrin

I form av

  • knivhållare
  • hackklingor
  • klämskenor
  • skärlister eller
  • spånavvisare

används ZOLLERN stålprofiler inom sönderdelningsteknik. De kan användas inom många olika branscher som exempelvis inom

  • jord- och skogsbruket
  • pappersindustrin men även
  • avfalls- och återvinningsindustrin.

De höga kraven på formtoleranserna uppfyller ZOLLERN till och med vid komplicerade

profilkonturer. Extra tåliga mot slitage är de induktivt partiellt härdade profilerna och även de induktivt genomhärdade profilerna. ZOLLERN stålprofiler är säkra, högstarka och viktsparande.