Hanteringsteknik och automation

ZOLLERN erbjuder en rad skräddarsydda automatiseringslösningar – från enskilda linjärmoduler och robotaxlar till nyckelfärdiga system.

Standardiserad linjärteknik för nyttolaster på 1 till 5 000 kg gör det möjligt att utföra komplexa rörelseprocesser på ett kostnadseffektivt och högtekniskt sätt.

Dynamiska och högbelastbara system kan antingen levereras i enskilda moduler för egen konstruktion eller i nyckelfärdiga system i olika utbyggnadsnivåer.

ZOLLERN erbjuder sina kunder:

Linjärmoduler och linjär-/axel-kombinationer
Portalrobotar
Anläggningskonstruktion och systemlösningar